Елинистично

Елинистични хороскопи.

Хороскоп, западни, елинистични, хороскопни диаграми, символ „I“ с думите холографски (Degro). Диаграмата се намира в началото на диаграмата с две точки сочещи надолу, първите точки сочещи нагоре и четвъртата точка сочеща надолу.